برچسب: مبین نت

شعب هوشمند، آینده صنعت بانکداری

شعب هوشمند، آینده صنعت بانکداری

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران، با عنوان «هوشمندسازی پیشرفته بانک‌ها، روندها و موانع» در روز چهارشنبه ...