برچسب: نمایشگاه تراکنش

شعب هوشمند، آینده صنعت بانکداری

شعب هوشمند، آینده صنعت بانکداری

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران، با عنوان «هوشمندسازی پیشرفته بانک‌ها، روندها و موانع» در روز چهارشنبه ...

مشکلات بانکداری باز کجاست؟

مشکلات بانکداری باز کجاست؟

مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا معتقد است که سرعت پایین قانون‌گذاری در برابر رشد تکنولوژی بسترساز ایجاد مشکلات در بانکداری باز ...