برچسب: پولشویی

FATF، پولشویی، گروه اقدام مالی

ایران در لیست سیاه FATF

دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب ...

صفحه 1 از 2 1 2